PHP Break Komutu Kullanımı

Döngüler, koşullar geçersiz olduğunda sonlanacağı gibi break komutu kullanılarak da sonlandırılabilir. Break komutu özellikle karmaşık koşullu ifadelerde kullanılır.

for($sayi1 = 5; $sayi1 < 10; $sayi1++)

{

echo $sayi1;

echo <br/>

if($sayi1 == 6)

{

Break;

}

}

Yukarıda break komutu kullanarak $sayi1 değişkeni 6 değerine geldiği zaman programı durdurduk. Break komutu programı istediğimiz yerde durdurmaya olanak sağlar. Eğer break komutu kullanmasaydık program 5 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazdıracaktı.

Break komutu kullanarak hesap makinesi, asal sayı hesaplama gibi birçok proje yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda break komutu kullanımından daha detaylı bahsedeceğiz.