PHP Değişkenleri

Değişkenler bütün programlama dillerinde olduğu gibi PHP dilinde de aynı görevi üstlenirler. İçlerinde veriler tutarlar.

Değişkenler kullanılırken başlarına $ işaretini alırlar. Değişkenler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken başka kurallar da vardır elbette.

  • Değişken ismi tanımlarken harfler,sayılar ve “_(alt çizgi)” dışında karakter kullanılmamalıdır.
  • Değişken adı bir rakam veya sayı ile başlayamaz. Örneğin: $1sayi=0 şeklinde bir değişken tanımlanabilir.
  • PHP değişkenleri tanımlarken büyük-küçük harf ayrımına dikkat edilmelidir. Yani küçük harfle tanımladığın bir değişkeni sayfada başka bir yerde kullanırken yine küçük harfle kullanılmalıdır. Örnek: $sayi değişkeni ile $Sayi değişkeni birbirinden farklı değişkenlerdir.
<?php
    $isim = "lifeacode"; //doğru kullanım
    $Isim = "lifacode";  //doğru kullanım ama isimleri aynı olsa da yukarıdaki değişkenden farklı bir değişkendir. Çünkü yukarıda belirttiğim gibi php büyük küçük harf kullanımını ayırt etmektedir.
    $1isim = "lifacode"; //yanlış kullanım, değişken sayı ile başlayamaz.
    $isim_site = "lifacode"; // yanlış kullanım, değişken tanımlanırken boşluk kullanılamaz.
    $isim_site = "lifeacode"; //doğru kullanım
?>