PHP DİZİLER

Dizileri kısaca tanımlayacak olursak değişkenlerin çok verili halidir diyebiliriz.  Diziler içerisine atadığımız verilere istediğimiz gibi müdahale edebiliriz. Diziler değerleri bir kategori altına toplar ve dinamik veriler oluşturur. Dizilerin oluşturulması, kullanılması ve düzenlenmesi oldukça basittir ve birden fazla kullanım yolu vardır:

Dizi Oluşturma  

  • Dizi oluşturmanın birkaç yolu vardır: Bunlardan biri array() fonksiyonudur. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

$sehirler=array(“Ankara”, “İstanbul”, “İzmir”, “Bursa”, ”Konya”);

  • Dizi array() fonksiyonu kullanılmadan aşağıdaki gibi oluşturulur.

$sehirler[0]=”Ankara”;

$sehirler[1]=”İstanbul”;

$sehirler[2]=”İzmir”;

$sehirler[3]=”Bursa”;

$sehirler[4]=”Konya”;

Array() fonksiyonlu ve fonksiyonsuz dizi tanımlamaları aynı işlemi gerçekleştirir..

Array() fonksiyonu kullanımı zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor.

Array() fonksiyonu kullanılmadan veriler [0]’dan başlayarak değer alır. Bu değere indis değeri denir. İndis değerleri bütün dizilerde 0’dan başlar. Array() fonksiyonu kullanıldığı zaman ise ilk değer [0], ikinci değer [1] ….. şeklinde veriler indis değerlerini alır.

İndisleri sayısal olmayan ve kendi istediğin değerleri verebileceğin diziler oluşturmak da mümkündür:

$sehirler= array(‘bir’ => ‘Ankara’, ‘iki’ => ’İstanbul’ , ‘üç’=> ’İzmir’);

Yukarıda anahtarları kendimiz belirttik. Bir de aynı örneği fonksiyonsuz yapalım:

$sehirler[‘bir’]=’Ankara’;

$sehirler[‘iki’]=’İstanbul’;

$sehirler[‘üç’]=’İzmir’;

NOT: Diziler oluşturulurken bir anahtar değere yani indise bir de veriye ihtiyaç vardır.

$sehirler[anahtar]=”veri”;

Anahtar değeri sayısal olabilir veya elle verilebilir. Yukarıdaki kullanımlarda da bunu ayrıntılı bir şekilde görebilirsin.

 

Dizilerin Kullanımı

Diziler oluşturulduktan sonra aşağıdaki gibi ekrana yazdırılır:

$sehirler[0]=”Ankara”;

$sehirler[1]=”İstanbul”;

Echo $sehirler[0];

Yukarıdaki kodlar sonucunda program   ekrana Ankara yazar.

 

Dizileri Değiştirmek

$sehirler[0]=”Ankara”;

$sehirler[0]=”İstanbul”;

Echo $sehirler[0];

Yukarıdaki kod ekrana İstanbul yazar. Çünkü “0” anahtarı başlangıç olarak Ankara değerini alırken, sonra değişerek İstanbul değerini almış. Bu yüzden ekrana İstanbul yazar.

$ogrenci[“isim”] = “Ahmet”;

$ogrenci[“sınıf”] = 7;

$ogrenci[“puan”] = 85;

echo ‘Öğrencinin ismi ‘ . $ogrenci[“isim”] . ‘, sınıf ‘ . $ogrenci[“sınıf”] . ‘, puan ise ‘ . $ogrenci[“puan”] . ‘.’;

 

Bu bölümde dizilerimizi tanımladık ve kullanmayı öğrendik. Bir sonraki bölümde dizilerde işlemler konusunu ele alacağız. Dizileri silme, dizinin tamamını ekrana yazdırma, dizilerin eleman sayısını bulma, sıralama gibi işlemleri o bölümde öğreneceğiz.