PHP DİZİLERDE İŞLEMLER

Dizi Silmek

Oluşturduğumuz bir diziyi silmk veya dizinin elemanlarından birini ksiltmek için unset() fonksiyonu kullanılır.

$marka[0] = “Volvo”;

$marka[1] = “Audi”;

$marka[2] = “Nissan”;

Unset($marka[2]); // sadece anahtarını belirttiğimiz veriyi siler.

Unset($marka); // Tüm diziyi siler.

 

Dizinin Tümünü Yazdırmak

Bir dizinin tamamını ekrana yazdırmak için print_r() fonksiyonu kullanılır.

$markalar = array(“Honda”, “BMW”, “Ford”);

print_r($markalar);

Ekran çıktısı şu şekildedir:

Array

(

[0] => Honda

[1] => BMW

[2] => Ford

)

$markalar = array(“Honda”, “BMW”, “Ford”);

echo $markalar;

Yukarıdaki gibi echo() fonksiyonu kullanılarak çıktı alınmaya çalışırsak ekranda “Array” şeklinde uyarı verdiğini görürüz. Hata vermez ama array yazması kodun bu şekilde kullanılamayacağını gösterir.

 

Dizilerin Eleman Sayısını Bulmak

Dizinin elaman sayısını bulmak için count() fonksiyonu kullanılır.

$markalar = array(“Honda”, “BMW”, “Ford”);

echo count($markalar);

Ekranda 3 yazar. Çünkü $markalar dizisinin 3 elemanı var.

 

Dizileri Sıralama

Diziler 2 şekilde sıralanır. Birincisi anahtara yani indise göre sıralama, ikincisi ise verilere yani değerlere göre sıralama. Sıralama işlemlerinin gerçekleştiren hazır fonksiyonların kullanımı aşağıdaki gibidir:

 

FONKSİYON
AÇIKLAMA
sort()
Değere göre küçükten büyüğe sıralar. Anahtarla ilişkisini bozar.
rsort()
Değere göre büyükten küçüğe sıralar. Anahtarla ilişkisini bozar.
asort()
Değere göre küçükten büyüğe sıralar. Anahtarla ilişkisini bozmaz.
arsort()
Değere göre büyükten küçüğe sıralar. Anahtarla ilişkisini bozmaz.
ksort()
Anahtara(indis) göre küçükten büyüğe sıralar.
krsort()
Anahtara(indis) göre büyükten küçüğe sıralar.

 

ÖRNEK:

$markalar = array(“Honda”, “BMW”, “Ford”);

sort($markalar);

print_r($markalar);

Çıktısı:

Array

(

[0] => BMW

[1] => Ford

[2] => Honda

)

ÖRNEK-2:

$markalar = array(“Honda”, “BMW”, “Ford”);

rsort($markalar);

print_r($markalar);

Çıktısı:

Array

(

[0] => Honda

[1] => Ford

[2] => BMW

)

Otomatik Tanımlanmış Diziler

PHP kodları çalıştığı zaman sayfaya otomatik bazı değişkenler tanımlanır.

Sayfanın tarihini, konumunu, sayfaya giren kişinin IP adresini ve daha buna benzer birçok veriyi bize ileten değişkenler oluşturulur. Bu değişkenlere genel olarak “global değişkenler” ismi verilir ve global değişkenler dizi olarak tanımlanır. Birçok değerin bize iletilmesini sağlar.

 

$_SERVER Global Dizisi

Server global dizisi bize server verilerini, kullanıcının ip adresini ve browser verilerini gönderir.

Aşağıda server dizisinin nasıl tanımlandığı ve server dizisiyle hangi verilerin geldiği listelenmiştir.

Array

(

[REQUEST_TIME] = Şu anki zaman

[SERVER_NAME] = Serverin adı

[SERVER_ADDR] = Server IP adresi

[SERVER_PORT] = Server portu

[HTTP_USER_AGENT] = Ziyaretçinin browser bilgileri

[REMOTE_ADDR] = Ziyaretçinin IP adresi

[DOCUMENT_ROOT] = Dosyanın ana dizini

[SCRIPT_FILENAME] = Çalışan scriptin dizi adresi

[REQUEST_URI] => Şu an hangi adreste olduğu

[SCRIPT_NAME] = Çalışan dosyanın adı

[PHP_SELF] = Burası da çalışan dosyanın adı

)

$_POST, $_GET, $_COOKIE, $_SESSION Global Dizileri

$ders[“dersadi”] = “PHP Eğitimi”;

$ders[“dersicerik”] = “PHP de global dizilerin kullanımı”;

$ders[“egitmen”] = “lifeacode”;

$ders[“tarih”] = “04 Ocak 2018”;

Sadece ders değişkeni kullanarak ders ile ilgili tüm verileri düzenli bir şekilde tutmuş olduk.

$_POST, $_GET, $_COOKIE, $_SESSION fonksiyonları diğer derslerimizde detaylı bir şekilde anlatılacaktır.