PHP Do-While Döngüsü

Do-while döngüsünün kullanımı while döngüsünün kullanımı ile neredeyse aynıdır. While döngüsü ile arasındaki fark ise do-while döngüsü kesinlikle en az bir kez çalışır. Bir kez çalıştıktan sonra döngüyü kontrol eder. Eğer geçerli bir döngü varsa bir kez çalıştıktan sonra döngüdeki görevi yerine getirir.Kullanım açısından diğer döngüler kadar tercih edilmese de bazı kilit noktaların çözümü için olmazsa olmaz bir döngüdür.

do

{

//Buradaki kod bloğu bir kez çalışır ve ardından koşul ile dönmeye devam eder

}

While(koşul ifadesi)

Do-while döngüsü kullanımı yukarıdaki gibidir. Aşağıda bir örnekle do-while döngüsünü birlikte inceleyelim:

$sayi1= 5;

do

{

echo ‘PHP Öğreniyorum’;

}

While($sayi1>10)

Yukarıdaki kod bloğunda ekranda bir kez “PHP Öğreniyorum” yazar.

$sayi1 değişkeni 10’dan büyük değil ama do-while döngüsü en az bir kez çalışır. While bloğundaki hata programın çalışması açısından engel teşkil etmemektedir.