PHP Echo İle Verileri Yazdırma

PHP kullanarak yaptığımız projelerde echo() fonksiyonuyla ekrana veri yazdırılır. Kullanımı oldukça kolay olan bu fonksiyon ile ekrana istediğimiz yazıyı yazdırabilir, istediğimiz sonuçları alabiliriz.

<?php
    $isim = "lifaacode";
    echo $isim;
?>

Yukarıdaki kod bloğunda isim adında bir değişken oluşturduk ve değişkene lifacode değerini girdik. Ardından echo() fonksiyonu ile değişkenimizi ekrana yazdırdık.

<?php
  $isim = "lifaacode";
  echo "Sitemizin Adı  $isim";
?>

Yukarıda yine echo() fonksiyonuyla ekrana isim değişkeninin değerini yazdırdık. Bu kez değişken ismi yazdırmadan önce Sitemizin adı cümlesini de ekledik. Tırnak içinde yazılan ifadeler  başında echo() fonksiyonu varsa ekrana yazdırılır.

<?php
    $isim = "lifaacode";
    echo "<strong> $isim </strong>";
?>

Yukarıda yazdığımız kod bloğunda html etiketi olan <strong> etiketi echo() fonksiyonu içerisinde kullanılmıştır. İsim değişkeninin kalın olarak yazılmasını sağlamıştır. Echo() fonksiyonu içerisinde html etiketleri kullanılabilir.

<?php
    $isim = "lifaacode";
    echo "$isim";
?>

Yukarıda kod bloğunda tek tırnak kullanılmıştır. Sonucunda ise ekrana $isim olarak bir çıktı verir. Bunun sebebi ise echo() fonksiyonu “”(çift tırnak) içerisindeki verileri okur. ‘ ‘(tek tırnak) içerisindeki verileri okuyamaz ve olduğu gibi ekrana yazdırır.