PHP For Döngüsü

For döngüsünün kullanım amacı belirli sayıda olan döngü işlemini gerçekleştirmektir. For döngüsü için değişken ve değeri, bir koşul ifadesi ve döngüde yapacağı işlem olmak üzere 3 parametre gerekir.

for(değişkenin ilk değeri; koşul; artış miktarı)

{

//yukarıda tanımlanan kod bloğunun yazdırma işlemi burada gerçekleşir.

}

Aşağıda bir örnekle for döngüsü kullanımını daha detaylı bakalım:

for($sayi1=5; $sayi1<10; $sayi1++)

{

echo "Sayılarım $sayi1";

}

Yukarıdaki kod bloğunda $sayi1 değişkeninin ilk değeri 5 ve $sayi1 değişkeni 10’dan küçük olduğu sürece $sayi1 değişkenini bir arttır ve işleme devam et.

Ekran Çıktısı:

Sayılarım 5

Sayılarım 6

Sayılarım 7

Sayılarım 8

Sayılarım 9

Yukarıda for döngüsü örneğinde ilk parametre de $sayi1 değişkenine 5 değerini atadık.İkinci parametre koşul son parametre ise değişkeni bir artıracak şekilde belirttik. For döngüsü aralığı belli olan işlemler için en kullanışlı döngüdür.