PHP Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü for ve while döngüsü kadar sık kullanılmasa da dizi döngüsü olarak da adlandırılabilir. Foreach değişkeni parametre olarak bir dizi alır. Dizi içindeki eleman sayısı kadar döngü devam eder. Bir dizi ve foreach döngüsü ile listeleme işlemleri yapılabilir.

Foreach döngüsünün kullanımı aşağıdaki gibidir:

foreach($dizi as $elemansayısı)

{

//dizideki eleman sayısı kadar döngü devam eder.

}

Foreach kullanımı ile ilgili aşağıdaki örneği birlikte inceleyelim:

$diller=array(‘php’,’c++’,’python’,’java’,’swift’);

foreach($diller as $dil)

echo $dil .’öğreniyorum’;

Yukarıda foreach döngüsü ile bir dizi listeledik.  Dizideki elemanları $dil değişkenine atayarak “php öğreniyorum”,”c++ çğreniyorum”,”python öğreniyorum”,”java öğreniyorum”,”swift öğreniyorum”  şeklinde bir ekran çıktısı aldık.

Foreach Anahtarları Yazdırma

Yukarıdaki foreach kullanımında sadece dizide belirtilen elemanları yazdırdık. Şimdi ise içerisinde değer tutan anahtarları ve değerleri aynı anda ekrana yazdırmayı bir örnekle öğrenelim.

$sehir[‘nufus’]= 2000000;

$sehir[‘bolge]= ‘İc Anadolu’;

$sehir[‘rakım]= 1000;

foreach($sehir as $bilgi => $deger)

{

echo $bilgi .  ‘ = ’ . $deger . ‘<br/> ’;

}

Ekran Çıktısı:

nufus =  2000000

bölge = İc Anadolu

rakım = 1000

Listeleme kullanımları için foreach döngüsü en sık kullanılan döngülerden birisidir.