PHP Operatörleri

PHP’de kullanılan birçok operatör vardır. Bunlar aritmetik operatörler,karşılaştırma operatörleri,atama operatörleri  ve mantıksal operatörler diye sınıflandırabiliriz. Siz bunları daha farklı bir şekilde de sınıflandırabilirsiniz.

Daha önce kullandığımız “=”(eşittir) işaretinin bir atama operatörü olduğunu söyleyerek başlayalım.

<?php
    $isim="lifeacode"
?>

Eşittir operatörü isim değişkenine lifeacode değerini atadı.

Aritmetik Operatörler

 • Toplama Operatörü “+” İşareti
<?php
    $sayi1 = 2;
    $sayi2 = 3;
    $toplama = $sayi1 + $sayi2; //Toplama İşlemi
    echo $toplama;
?>
 • Çıkarma Operatörü “-” İşareti
<?php
    $sayi1 = 2;
    $sayi2 = 3;
    $cikarma = $sayi1 - $sayi2; //Çıkarma İşlemi
    echo $cikarma;
?>
 • Çarpma Operatörü “*” İşareti
<?php
   $sayi1 = 2;
    $sayi2 = 3;
    $carpma = $sayi1 * $sayi2; //Çarpma İşlemi
    echo $carpma;
?>
 • Bölme Operatörü “/” İşareti
<?php
    $sayi1 = 2;
    $sayi2 = 3;
    $bolme = $sayi1 / $sayi2; //Bölme İşlemi
    echo $bolme;
?>
 • Kalan Operatörü “%” İşareti
<?php
    $sayi1=2;
    $sayi2=3;
    $kalan=$sayi1 % $sayi2; //Kalan sayı işleminin gerçekleştiği satır
    echo $kalan;
?>

Karşılaştırma Operatörleri

 • Eşit “==” Operatörü
 • Birebir “===” Operatörü
 • Eşit değil “!=” Operatörü
 • Büyüktür “>” Operatörü
 • Küçüktür “>” Operatörü
 • Büyük veya Eşit ”>=” Operatörü
 • Küçük veya Eşit “<=” Operatörü

Örnek:

<?php
    $sayi1 = 2;
    $sayi2 = 1;

    if($sayi1 == $sayi2){
       echo "Sayılar eşittir";
    }else if($sayi1 != $sayi2){
       echo "Sayılar eşit değil";
    }else if($sayi1 === $sayi2){
       echo "Satılar denk ise";
    }else if($sayi1 < $sayi2){
       echo "İkinci sayı Birinci sayıdan küçük";
    }else if($sayi1 > $sayi2){
       echo "İkinci sayı Birinci sayıdan küçük";
    }else if($sayi1 <= $sayi2){
       echo "Birinci sayı İkinci Sayıdan küçük veya eşit";
    }else if($sayi1 >= $sayi2){
       echo "İkinci sayı Birinci Sayıdan küçük veya eşit";
    }
?>

Mantıksal Operatörler

 • Veya “||” İşareti
 • Veya  “or” İşareti
 • Ve “&&” İşareti
 • Ve “and” İşareti
 • Şartlı ya da(sadece sol veya sağ) “Xor” İşareti
 • Değil “!” İşareti
<?php
    $sayi1 = 2;
    $sayi2 = 1;

    if($sayi1 || $sayi2){
       echo "a";
    }else if($sayi1 && $sayi2){
       echo "wdw";
    }
?>

Yukarıdaki örnekte eğitim değerini kontrol ettik. Değer” php” veya “html” ise ekrana hangi eğitimin olduğunu yazdırdık ama “php” veya “html” değilse  “Eğitim php veya html değil.” yazdırdık.

Önemli: Mantıksal operatörler kullanılırken “==” işareti kullanılır. “==” yerine “=” işareti kullanılırsa değişkene değer atamış oluruz.