PHP Veri Türleri

PHP veri türü açısından oldukça zengin bir dildir. Hemen hemen klavyede bulunan bütün tuşlar yeri geldiği zaman bir veri değeri olabilir.

Php dili String, int, double, boolean, array ve object  gibi birçok veri türüne sahiptir. Aşağıda bu veri türlerinden daha detaylı bahsedelim.

String veri türü yazı ya da metin türünde ifadeler tanımlamak için kullanılır. Örnek verecek olursak “lifeacode bir eğitim sitesidir.” İfadesi string bir ifadedir.

İnteger(int) veri tipi tamsayı değerleri içerisinde tutmak için kullanılır. Örnek olarak 1453 ifadesi bir tamsayı değeridir.

Double veri tipi ondalık ifadeler için kullanılır. Örnek verecek olursak 4,53 sayısı ondalık bir sayıdır ve double tipindedir.

Boolean veri tipi true ya da false değerleri döndürmek için kullanılır.

Array veri tipi dizi işlemlerinde kullanılır.

Object veri tipi nesne işlemlerinde kullanılır

PHP’de değişken tipleri değişkenin içerisinde bulunan değere göre otomatik olarak belirlenir. Yani bir değişkene tamsayı değeri verirseniz değişkenin tipi otomaik olarak integer(int) olur.

Aşağıda değişken kullanımıyla ilgili birkaç örnek tanımlayalım.

$sayi1=1453;

Sayı değişkeni otomatik olarak tamsayı tipini aldı.

$diller=”lifeacode”;

Yukarıda ise değer tırnak içerisine yazıldığı için otomatik olarak string veri tipini almıştır.

Değişkenler integer(int) tanımlanırken değerleri tırnak içerisine yazılmaz. Ama string olarak tanımlanırken çift tırnak işareti kullanılır.

Diğer veri tiplerine ilerleyen konularda daha detaylı değineceğiz.