PHP While Döngüsü

Php dilinde kullanılan birçok döngü vardır. Bunların görevleri birbiri ile benzer olmakla birlikte kullanımları arasında farklar vardır. İlk olarak while döngüsünün kullanımına bir bakalım.

While döngüsü içerisine yazılan koşul doğru olduğu sürece döngü içerisindeki kod bloğu sürekli çalışarak kendini tekrar eder.

While (koşul ifadesi)

{

//koşul olumlu ise tekrar edecek kod bloğu

}

While döngüsünün dikkat edilmesi gereken bir özelliği sonsuz döngüye girmeyi çok seven bir yapıya sahip olmasıdır. Bunun için  while döngüsü tanımlarken koşul ifadesinin sonsuz döngüye girmemesine dikkat edilmelidir.

$sayi1=100;

While($sayi1== 100)

{

//sayi1 değişkeni 100 olduğu sürece bu kod sürekli kendini tekrar edecek ve sonsuz döngü oluşacaktır.

}

Yukarıdaki örnekte kod bloğumuz sonsuz döngüye girdi. Bunun önüne geçmek için döngü boyunca koşula yazdığımız değerlerin değişmesini sağlamalıyız. Bunun için aşağıdaki örneği inceleyelim.

$sayi1=5;

while($sayi1 < 10)

{

echo $sayi1;

$sayi1++;

}

Ekrana 5’ten başlayarak 10’a kadar olan sayıları while döngüsü ile yazdırdık. Yukarıdaki döngü 10’dan küçük olduğu sürece tekrar edecektir. $sayi1 değişkeni her döngüye girdiğinde 1 artacaktır ve echo komutu ile ekrana 5’ten başlayarak 10’a kadar yazılacaktır.

$sayi1=5;

$son=5;

while($sayi1 < 10)

{

$son=$son * $sayi;

}

echo $son;

Yukarıdaki döngüde $son değişkenini her döngüde 1 artırarak çarpma işlemi gerçekleştirdik. İlk olarak 5*5 ile çarpma işlemi başlar ve 5*6 şeklinde her döngüde 1 artarak devam eder.