PHP Yorum Satırı Kullanımı

PHP’de de diğer bütün dillerde olduğu gibi yorum satırı kullanılır. Yorum satırları kod blokları arasına açıklama eklemek için kullanılır. Özel karakterler sayesinde bu satırlar editör tarafından derlenip okunmazlar. Bu satırların amacı büyük projelerde projenin kodlarına belli bir zaman sonra bakıldığı zaman o kodların neden kullanıldığını anlamaktır.

PHP etiketleri arasına yazılırlar.

  • # işareti kullanılan satırlar açıklama satırıdır.
  • // işareti kullanılan satırlar açıklama satırıdır.
  • /* */ işareti birden fazla açıklama satırı yazılacağı zaman kullanılır.

Örnek verecek olursak:

<?php
   #Bu satır açıklama satırıdır.
   //Bu satır açıklama satırıdır.

   /*
     Bu alan açıklama alanıdır.
    */
?>

PHP ve diğer programlama dillerinde açıklama satırları kullanılır. Sadece açıklama satırının başına konulan karakterler değişkenlik gösterir.