Kayıtlı Python Dosyasını Çalıştırma

Programlama dilleri ile hazırladığımız projelerin bir günde bitmeyeceğini hatta bazı projelerin yıllar süreceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun için daha önce üzerinde çalıştığımız ve kaydettiğimiz bir python projesini çalıştırmaya bakalım.

Python dosyası oluştururken ilk satıra #!/usr/bin/env python yazmamız gerekir. Bu kod yazacağımız kodların python kodları olduğunu sisteme söyleyen koddur. Ayrıca bu kod pythonun sistemdeki konumunu da belirtir. İstenildiği taktirde python dosyasının yolu kullanıcı tarafından belirlenebilir fakat belirtilen yolda herhangi bir hata veya karmaşıklık olmaması için yukarıdaki kullanım tercih edilir. Yukarıda kullanılan “env” betiği sayesinde python sistemde nerede olursa olsun program onu bulur ve çalıştırır.

Yukarıda programı oluşturduk sisteme tanıttık ve kaydettik. Şimdi de kayıtlı bir programın nasıl çalıştırıldığına bakalım:

python.dosyaismi.py

Yukarıdaki kod terminale yazıldığı zaman kod içerisinde çağrılan dosya sistem üzerinde çalışır. En kaba tabirle bu kod kayıtlı programı çalıştırır.