Python Değişkenler

Değişkenler diğer programlama dillerinde olduğu gibi python dilinde de kullanılır. Değişkenler içlerinde istenilen veriyi saklar ve istenildiği zaman veriyi çağırmanıza olanak sağlar. Değişkenler sayı ile başlayamaz ve python içerisinde kullanılan komutlardan birisi değişken olamaz. Kendine göre kuralları olan değişkenleri biraz daha yakından tanıyalım.

  • Daha önce uğraştığınız bir programlama dili(C, C++) varsa iyi bilirsiniz ki değişkenlerin türleri vardır. Python dili ise bu kuralı umursamayan seçkin dillerden biridir.

>>>sayi1= 10   //int

>>>harf1=’b’  //char

>>>metin=”Eğitim günlerinde buluşalım.”   //string

>>>ondaliksayi1= 3.14    //float veya double

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi python dilinde değişken ismi ve değişkenin alacağı değeri yazmak yeterlidir.

>>> sayi1=5

>>>sayi2=4

>>>print “Birinci sayı ve ikinci sayının toplamı ”, sayi1 + sayi2, “dir.”

Ekran Çıktısı: Birinci sayı ve ikinci sayının toplamı 9 dir.

Yukarıda daha önce kullanmadığımız iki karakter dikkatinizi çekmiştir. Bunlardan birisi “+” işareti diğeri ise “,” işaretidir.

“+” işaretinin ne anlama geldiğini ve nerelerde kullanıldığını ilerleyen konularda işleyeceğiz.

“,“ işareti ise her türden ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

  • Değişkenleri ekrana yazdırmanın bir başka yolu ise aşağıda verilmiştir.

>>> egitimsitesi=”lifeacode.com”

>>>egitimamac=”programlama öğretmektir.”

>>> print  “%s’un hedefi %s”%(egitimsitesi,egitimamac)

Ekran Çıktısı:Lifacode.com’un hedefi programlama öğretmektir.

  • Float tipinde bir değişken tanımlanırken sayı noktalı olarak yazılır.

>>>  sayi1=3.14

>>> sayi2=2.54

>>> toplam=sayi1 + sayi2

>>> print toplam

Ekran Çıktısı:5.68