Python Dilinin Tarihi Gelişimi

Python, Guido van Rossum tarafından 1990 yılında Amsterdam’da geliştirilmeye başlanmıştır. Dünyanın en çok kullanılan programlama dillerinden bir tanesidir. Bunun sebebi yorumlanabilir, nesne yönelimli, modüler ve etkileşimli bir dil olmasıdır. Bir diğer sebebi ise python öğrenme hızınızın okumanızla doğru orantılı olmasıdır.

Python dilini diğer dillerden ayıran temel özellik interpreter yani yorumlayıcı bir dil olmasıdır. Bu sayede uygulamalar çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir ve derlemeye gerek kalmadan uygulamalar çalıştırılabilir.

Python temiz bir söz dizimine sahiptir. Bu sebeple hazır kodlar kullanırken bile çok hızlı proje geliştirilebilir.

Python birçok platformda çalışır. Hatta birçok Linux paketi içerisinde python yüklü gelmektedir. Ülkemizde TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS’un bel kemiği yine pythondur.

Python dünya üzerinde de birçok yerin kapısını açar. Örneğin Google firması ileri derece python bilgisine sahip kişilere iş imkanı sağlar. Bunun en çarpıcı örneği ise pythonun geliştiricisi Guido van Rossum’dur. Guido van Rossum 2005-2012 yılları arasında Google’da çalışmıştır. Ayrıca dünya üzerinde birçok büyük firma python ile uygulama geliştirmektedir..

Python geliştirmek için birçok IDE(Integrated Development Enviroment-Tümleşik Geliştirme Ortamı) kullanılır. Bunların bazıları Eclipse, Pydev, Eric gibi IDE’lerdir. Ayrıca python kullanılarak masaüstü programlama, oyun ve web programlama çalışmaları da rahatlıkla geliştirilebilir.

Python içerisinde yer alan Garbage Collector(çöp toplayıcı) sayesinde uygulamanızın bellek kullanımını optimize eder. Bu da uygulamanızın performansını artırır.

Python dilinin altyapısı popüler OOP dilleri ile yarışacak seviyededir. İnsan düşüncesi temel alınarak tasarlandığı için bir şeyin nasıl olmasını düşünürsenız python o şekilde gerçekleştirir.

Python dilini aslında dünyanın en önemli dillerinden birisi yapan yegane özellik “ÖZGÜR” bir dil olmasıdır.

Java ve .NET platformları ile entegre çalışabilme yeteneğine sahip olan Python dilini öğrenmek ve hayallerinizi kodlamak için daha fazla geç kalmayın.