Python Kaçış Dizileri

  • İlk kaçış dizisi “\” işaretidir. Aşağıdaki örnekle bunu daha net görebiliriz.

>>>print ‘lifeacode.com\’un amacı programlamayı sevdirmektir.’

Ekran Çıktısı: lifeacode.com’un amacı programlamayı sevdirmektir.

Yukarıda “\” işareti kaçış işaretidir ve lifacode.com’dan sonra gelen tek tırnak işaretinin programın akışını bozmasını engeller.

NOT: Eğer “\” işareti kullanılır ve enter tuşuna basılırsa Python alt satırdaki kodun üst satırın devamı olduğunu anlar. Aşağıda bir örnekle bunu açıklayalım.

>>>print lifeacode \                          //burada entera bastık.

eğitim sitesidir.

Ekran Çıktısı: lifeacode eğitim sitesidir.

 

  • “\n” işareti bir diğer kaçış dizisidir. Aslında görevi <br> komutuna benzemektedir. Bu işaretin anlamı “aşağı satırdan yazdırmaya devam et.” demektir.

>>>print PHP Eğitimi\n C++ Eğitimi

Ekran Çıktısı: PHP Eğitimi

C++ Eğitimi

 

  • “\t” işareti ise boşluk bırakmak için kullanılır.

>>>print lifeacode \teğitim sitesidir.

Ekran Çıktısı: lifeacode   eğitim sitesidir.

 

  • Son olarak “r” kaçış dizisi vardır ki diğer bütün kaçış dizilerinin program içerisinde görmezden gelinmesini sağlar.

>>> print r”Lifeacode \n eğitim sitesidir \t ve amacı tamamen \eğitimdir.

Ekran Çıktısı: Lifeacode eğitim sitesidir ve amacı tamamen eğitimdir.

Yukarıda da görüldüğü gibi kaçış işaretlerinin “r” haricinde hiçbiri görevini yapamadı.

NOT: “r” işaretinin kullanıldığı yerde diğer bütün kaçış işaretleri etkisiz hale gelir.