SQL Aliases (AS) Komutu Kullanımı

SQL de As komutu select sorgusundan çıkan alan adlarına takma ad yani çıktı ismi vermek içi kullanılır. Bu isim geçici bir isimdir tabloda harhangi bir değişikliğe yol açmaz. Kullanım şekili aşağıdaki gibidir.

SELECT alan_adi AS takma_isim
FROM tablo_adi;
  • Aşağıda örnek bir öğrenci tablosu verilerek AS kullanımı bu tablo üzerinden anlatılmıştır.
ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciYasi
10
Ahmet
14
11
Mehmet
15
  • Yukarıdaki tabloya AS ifadesinin aşağıdaki gibi uygulayalım.
SELECT ogrenciAdi AS OGRENCIADLARI
FROM ogrenci;
  • Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.
OGRENCIADLARI
Ahmet
Mehmet