SQL Auto Increment (Otomatik Artan ID)

Sql Auto Increment (Otomatik Artan Sayı) Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sql auto increment yani otomatik artan alan ID alanlarına uygulanan bir işlemdir. Tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde diğer kayıtlardan farklı bir sayının ID alanına atanması ile gerçekleştirilir. Eklenecek sayının diğer artış miktarı belirlenebilmektedir.

Aşağıdaki örnek olarak otomatik artanı nasıl oluşturulacağı ile ilgili örnek verilmiştir. Aşağıdaki örnek MySql veritabanına göre örneklendirilmiştir.

CREATE TABLE ogrenci(
    ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ogrenciAdi varchar(255) NOT NULL
);

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi ID alanı auto increment olarak ayarlanmıştır. Bu alanın değeri varsayılan olarak 1 den başlar. Başlangıç değerini değiştirmek isterseniz aşağıdaki kodu uygulayabilirsiniz.

ALTER TABLE ogrenci AUTO_INCREMENT=100;

Sql de insert işlemini uygularken bu alanla ilgili herhangi bir belirt meyiniz. Sql bu alanı otomatik olarak arttırarak belirleyecektir.

SQL Server Auto Increment

Sql serverde otomatik artan alan eklemek MySql’in Syntax ından biraz faklıdır. Aşağıdaki örnekte bu işlem gösterilmiştir.

CREATE TABLE ogrenci (
    ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ogrenciAdi varchar(255) NOT NULL
);

Yukarida görüldüğü gibi IDENTITY alanı bize otomatik artan değer 1 den başlasın ve her seferinde 1 artsın anlamını vermektedir.

 

Not : ORACLE veritabanı kullanıyorsanız otomatik artan bir alan oluşturmak için Squence oluşturmanız gerekmektedir.