SQL Between Kullanımı

Sql de between komutu genel kullanımı 2 tarih arasında bulunan kayıtları getirmek veya ilgili parametreye verdiğimiz 2 değer arasındaki kayıtları getirmek için kullanırız. Sql between kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT kolon_adilari
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi BETWEEN deger1 AND deger2;

SQL Not Between Kullanımı

Sql Not Between belirlediğimiz değerler arasında olmayan kayıtları bize döndüren sql komutudur. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT kolon_adilari
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi NOT BETWEEN deger1 AND deger2;

Between komutuna örnek verecek olursan. Bir ogrenci tablosundaki yaşları 10 ve 15 arasında olan öğrencileri sorgulamamız istendiğinde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

SELECT * FROM ogrenci
WHERE ogrenciYasi BETWEEN 10 AND 15;

Farklı bir örnek verecek olursak 2 tarih arasındaki kayıtlar listelenmek istenirse aşağıdaki kodu uygulayabiliriz.

SELECT * FROM ogrenci
WHERE ogrenciYasi BETWEEN '2000-01-01' AND '2019-01-01';