SQL Count, Avg, Sum Komutları Kullanımı

SQL Count(), Avg(), SUM() komutları kullanımı select sorgusundan dönen satırların sayısını, ortalamasını ve toplam değerini bulmak için kullanılır.

COUNT() KULLANIMI

SQL COUNT() dönen satırların sayısını bulmak için kullanılır. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. 

SELECT COUNT(kolon_adi)
FROM tablo_adi
WHERE sartlar;

AVG() KULLANIMI

SQL AVG() komutu dönen satırların ortalama değerini bize numerik olarak veren sql komutu dur. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT AVG(kolon_adi)
FROM tablo_adi
WHERE sartlar;

SUM() KULLANIMI

SQL SUM() komutu dönen satırların toplam değerini bize numerik olarak veren sql komutu dur. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT SUM(kolon_adi)
FROM tablo_adi
WHERE sartlar;