SQL Foreign Key (İkincil Anahtar)

SQL Foreign Key Nasıl Kullanılır?

Sql Foreign Key yani Sql İkincil Anahtar veritabanında iki tabloyu birbirine bağlamak için kullanılır. Aynı zamanda yabancı anahtar terimi de kullanılmaktadır. Sql de Foreign key genellikle farklı bir tablonun primary key alanını işaret eder. Aşağıdaki örnekte öğrenci ve sınıf tabloları birbirine bağlamıştır.

‘ogrenci’ Tablosu

ogrenciId
ogrenciAdi
sinifId
1
Ali
2
2
Fatma
1
3
Cem
3

‘sinif’ Tablosu

sinifId
sinifNo
sinifSube
1
10
A
2
11
B
3
10
C

Yukarıda görüldüğü gibi her öğrenci sınıf tablosunda bulunan bir sınıfa foreign key ile bağlanmıştır. Bu işlem yapılırken öğrenci tablosuna sınıf tablosunun id sinin yer aldığı bir ikincil anahtar olarak eklenmiştir.

SQL Foreign Key Oluşturma

Aşağıdaki tablo ogrenci tablosuna sinifId yabancı anahtar olarak eklenmiştir.

CREATE TABLE ogrenci(
    ogrenciID int NOT NULL PRIMARY KEY,
    ogrenciAdi varchar(255) NOT NULL,
    sinifId int FOREIGN KEY REFERENCES sinif(sinifId )
);

SQL Tabloya Foreign Key Ekleme

Bir tabloya sonradan ikincil anahtar eklemek için aşağıdaki kod satırı kullanılır. 

ALTER TABLE ogrenci
ADD FOREIGN KEY (sinifId) REFERENCES sinif(sinifId);

SQL Tabloya Foreign Key Kaldırma

Bir tablodan var olan bir foreign key kaldırmak için aşağıdaki kod satırı kullanılır.

ALTER TABLE ogrenci
DROP FOREIGN KEY sinifId;