SQL Full Join Kullanımı

SQL de Full Join komutu iki tabloyu birleştirmek için kullanılır. Bu Join ifadesinde soldaki tablonun tüm kayıtları ile soldaki tablonun yani birleştirilen tablonun tüm kayıtları getirilir. Full Join komutunun daha  iyi anlaşılması için aşağıdaki görsel incelenebilir.

Full Join komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.Eğer herhangi bir where şartı ekleme istersek Join ifadesinde sonra onuda ekleyebiliriz.

SELECT alan_adlari
FROM tablo1
FULL JOIN tablo2 ON tablo1.alan_adi= tablo2.alan_adi
WHERE sartlar;
  • Bazı veritabanlarında FULL JOIN ifadesi FULL OUTER JOIN olarak kullanılabilir.

Full Join komutunun kullanımını bir örnek üzerinden inceleyelim.

ogrenci tablosu

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciSinifId
10345
Ahmet
102
10346
Mehmet
105
10347
Ayşe
104

sinif tablosu

sinifID
sinifAdi
102
10/A
103
10/B

Hangi öğrencileri hangi sınıfta olduğunu veren bir sorgu yazmamız gerekirse aşağıdaki full join sql kodunu kullanabiliriz.

SELECT ogr.orenciAdi,snf.sinifAdi FROM ogrenci ogr
FULL JOIN sinif snf ON ogr.ogrenciSinifID = snf.sinifID

Yukarıdaki sorgunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

ogrenciAdi
sinifAdi
Ahmet
10/A
Mehmet
NULL
Ayşe
NULL
NULL
10/B

Yukarıda görüldüğü gibi öğrencilerin hangi sınıfta olduklarını full join sorgumuz ile elde etmiş olduk. Sınıf ID si 103 olan herhangi bir kayıt olmadığı için 10/B sınıfı sorgumuzda null olarak gösterildi. Yine sınıf tablosunda sınıfID si tanımlı olmayan öğrencilerinde sınıf alanları boş geldi.