SQL Group By Kullanımı

Sql de Group By komutu select sorgusundan dönen değerleri bir veya daha fazla sütuna göre gruplamak için kullanılır. Genellikle COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG komutları ile birlikte kullanılır. Sql Group By komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT alan_adlari
FROM tablo
WHERE şartlar
GROUP BY alan_adi
ORDER BY alan_adi;

Aşağıda öğrenci tablosu verilmiştir. Bu tablo üzerinde Group By örneğimizi yapacağız.

ogrenciId
ogrenciAdi
ogrenciSinif
301
Ali
10
302
Veli
9
303
Ayşe
11
304
Fatma
10
305
Ahmet
9

Yukarıdaki tabloda 9, 10, 11 ve 12. sınıf da bulunan öğrencilerin sayısını Group BY ifadesini kullanarak bulduracağız.

SELECT COUNT(ogrenciId), ogrenciSinif
FROM ogrenci
GROUP BY ogrenciSinif
ORDER BY COUNT(ogrenciId) ASC;

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

COUNT(ogrenciId)
ogrenciSinif
1
11
2
9
2
10