SQL Having Kullanımı

Sql de Having komutu select sorgusundan dönen değerleri filtrelemek için kullanılır. Max, Min, like, Count gibi komutlarla da birlikte kullanılabilir. Having komutu aşağıdaki gibi kullanılır.

SELECT alan_adlari
FROM tablo_adi
WHERE sartlar
GROUP BY alan_adlari
HAVING sartlar
ORDER BY alan_adlari;

Aşağıda öğrenci tablosu verilmiştir. Bu tablo üzerinden having örneği verilecektir.

ogrenciId
ogrenciAdi
ogrenciSinif
301
Ali
10
302
Veli
9
303
Ayşe
11
304
Fatma
10
305
Ahmet
9

Yukarıdaki tabloda 9. sınıftan büyük olan sınıflarda kaç tane öğrenci olduğunu getirmek istersek aşağıdaki kodu kullanmalıyız.

SELECT COUNT(ogrenciId), ogrenciSinif
FROM ogrenci
GROUP BY ogrenciSinif
HAVING ogrenciSinif > 9
ORDER BY COUNT(ogrenciId) ASC;

Yukarıdaki sql kodunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

COUNT(ogrenciId)
ogrenciSinif
2
10
1
11