SQL Index Nedir?, Index Oluşturma

Sql index deyimi veritabanın dan çekilen sorguları hızlandırmak için kullanılır. Sql index oluşturma için CREATE INDEX sql deyimi kullanılır. Kullanıcılar indexleri göremezler. 

Index belirlenen alanlar belirli bir sıra da yeni bir tablo oluşturmaktır. Sql sorgulama yaparken dağınık olan veritabanlarından daha yavaş veri çeker. Sql de indexleme yapılarak dağınık olan veri grupları belirli bir düzene getirilir bu şekilde sql sorguları hızlandırılmış olur. Kısacası Sql de index kavramı veriye daha hızlı erişim sağlamak için kullanılır.

Indexler yalnızca belirli alanlara göre oluşturulmalıdır. Bunlarda en çok sorgulama yapılan alanlar olmalıdır.

CREATE INDEX İşlemi

CREATE INDEX index_adı
ON tablo_adi(alan1, alan2, ...);

CREATE UNIQUE INDEX İşlemi

CREATE UNIQUE INDEX index_adi
ON tablo_adi(alan1, alan2, ...);

öğrenci tablosu üzerinde örnek olarak bir index oluşturma işlemi aşağıda verilmiştir.

CREATE INDEX idx_ogrenci
ON ogrenci(ogrNo, ogrSinif);

SQL Index Silme – DROP INDEX

MS Access:

DROP INDEX index_name ON tablo_adi;

SQL Server:

DROP INDEX tablo_adi.index_adi;

DB2/Oracle:

DROP INDEX index_adi;

MySQL:

ALTER TABLE tablo_adi
DROP INDEX index_adi;