SQL Inner Join Kullanımı

SQL Inner Join komutu kullanımı 2 tabloyu belirlenen alanlar üzerinden birleştirmek ve bu alanlarda eşleşen değerlere ait kayıtları sorgulama için kullanılır. Inner Join komutunun daha  iyi anlaşılması için aşağıdaki görsel incelenebilir.

INNER JOIN

Inner Join komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.Eğer herhangi bir where şartı ekleme istersek Join ifadesinde sonra onuda belirtebiliriz.

 

SELECT alan_adlari
FROM tablo1
INNER JOIN tablo2 ON tablo1.kolonadi = tablo2.kolanadi
WHERE sartlar;

Inner Join komutunun kullanımını bir örnek üzerinden inceleyelim.

Aşağıda 2 tablo verilmiştir bu tabloları inner join kullanarak bir birlerine bağlayacağı. Tablolarımız ve öğrenci ve sınıf tabloları olacaktır.

ogrenci tablosu

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciSinifID
10345
Ahmet
102
10346
Mehmet
103
10347
Ayşe
104

sinif tablosu

sinifID
sinifAdi
102
10/A
103
10/B

Hangi öğrencileri hangi sınıfta olduğunu veren bir sorgu yazmamız gerekirse aşağıdaki inner join sql kodunu kullanabilir.

SELECT orenciAdi,sinifAdi FROM ogrenci
INNER JOIN sinif ON ogrenci.ogrenciSinifID = sinif.sinifID

Yukarıdaki sorgunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

orenciAdi
sinifAdi
Ahmet
10/A
Mehmet
10/B

Yukarıda görüldüğü gibi öğrencilerin hangi sınıfta olduklarını inner join sorgumuz ile elde etmiş olduk. Sınıf ID si 104 olan herhangi bir kayıt olmadığı için Ayşe kişisinin sınıfı sorgumuzda gösterilmedi.