SQL Insert Into Komutu Kullanımı

SQL INSERT INTO komutu kullanımı tabloya veri eklemek için kullanılan bir SQL terimidir. Sql de tabloya yeni veri eklemek için SQL INSERT INTO terimi aşağıdaki gibi kullanılır.

Insert Into teriminin 2 çeşit kullanımı vardır. Bunlar aaşağıdaki gibi kullanılır.

1.Kullanım Şekli

İlk kullanım yönteminde alan adları ve eklenecek değerleri belirterek birlikte kullanılır.

INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2, kolon3, ...)
VALUES (deger1, deger2, deger3, ...);

2.Kullanım Şekli

İkinci kullanım şekli tablonun tüm sütunlarına ekleme yapacağımız zaman kullanılır. Burada önemli olan veri tabanındaki sıraya dikkat etmektir.

INSERT INTO tablo_adi
VALUES (deger1, deger2, deger3, ...);

Aşağıda örnek bir ogrenci tablosu verilerek bu tabloya yeni kayıt ekle işlemi gerçekleştirilecektir.

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciYasi
ogrenciSehir
60
Ahmet
14
İstanbul
61
Ayşe
15
Ankara

Yukarıda örnek bir tablo tablo verilmiştir. Bu tabloya yeni bir öğrenci verisi eklemek için aşağıdaki sql kodunu kullanabiliriz.

INSERT INTO ogrenci(ogrenciAdi, ogrenciYasi)
VALUES ('Fatma', '15');
ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciYasi
ogrenciSehir
60
Ahmet
14
İstanbul
61
Ayşe
15
Ankara
62
Fatma
15
null

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi yeni tabloya yeni bir kayıt eklemiş olduk. Sql kodumuzda ogrenciID alanımız otomatik artan bir alan olduğu için herhangi bir değer vermedik. Yine ogrenciSehir alanımıza da herhangi bir değer belirtmedik ve bu alanımız ‘null’ olarak eklenmiş oldu.