SQL Left Join Kullanımı

SQL de Left Join komutu iki tabloyu birleştirmek için kullanılır. Bu Join ifadesinde soldaki tablonun tüm kayıtları sorguda getirilir. Sağdaki tablonun da Join şartıyla uyuşan kayıtları getirilir. Left Join komutunun daha  iyi anlaşılması için aşağıdaki görsel incelenebilir.

lifeacode_leftjoin

Left Join komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.Eğer herhangi bir where şartı ekleme istersek Join ifadesinde sonra onuda ekleyebiliriz.

 

SELECT alanadlari
FROM tablo1
LEFT JOIN tablo2 ON tablo1.alan_adi = tablo2.alan_adi
WHERE sartlar;
  • Bazı veritabanlarında LEFT JOIN ifadesi LEFT OUTER JOIN olarak kullanılabilir.

Left Join komutunun kullanımını bir örnek üzerinden inceleyelim.

Aşağıda 2 tablo verilmiştir bu tabloları left join kullanarak bir birlerine bağlayacağı. Tablolarımız ve öğrenci ve sınıf tabloları olacaktır.

ogrenci tablosu

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciSinifId
10345
Ahmet
102
10346
Mehmet
103
10347
Ayşe
104

sinif tablosu

sinifID
sinifAdi
102
10/A
103
10/B

Hangi öğrencileri hangi sınıfta olduğunu veren bir sorgu yazmamız gerekirse aşağıdaki left join sql kodunu kullanabilir.

SELECT ogr.orenciAdi,snf.sinifAdi FROM ogrenci ogr
LEFT JOIN sinif snf ON ogr.ogrenciSinifID = snf.sinifID

Yukarıdaki sorgunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

orenciAdi
sinifAdi
Ahmet
10/A
Mehmet
10/B
Ayşe
null

Yukarıda görüldüğü gibi öğrencilerin hangi sınıfta olduklarını left join sorgumuz ile elde etmiş olduk. Sınıf ID si 104 olan herhangi bir kayıt olmadığı için Ayşe kişisinin sınıfı sorgumuzda null olarak gösterildi.