SQL Min ve Max Komutu Kullanımı

SQL de MIN ve MAX komutu select sorgusunda seçilen ilgili tablo alanının en küçük veya en büyük değerini bize getirmek için kullanılır. SQL MIN ve MAX aşağıdaki gibi kullanılır.

MIN() Kullanımı

SELECT MIN(kolon_adi)
FROM tablo_adi
WHERE sartlar;

MAX() Kullanımı

SELECT MAX(kolon_adi)
FROM tablo_adi
WHERE sartlar;

Aşağıda örnek bir ogrenci tablosu verilmiştir. Bu tablo üzerinden MIN ve MAX terimleri örneklendirilecektir.

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciYasi
ogrenciSehir
60
Ahmet
13
İstanbul
61
Ayşe
14
Ankara
62
Fatma
15
Konya

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin yaşlarına MIN ve MAX işlemi uygulandığı zaman sonuç aşağıdaki gibi olacaktir.

SQL MIN() Örneği

SELECT MIN(ogrenciYasi) AS EnKucukYas
FROM ogrenci;

Sonuç aşağıdaki gibi olur

EnKucukYas
13

SQ MAX() Örneği

SELECT MIN(ogrenciYasi) AS EnBuyukYas
FROM ogrenci;

Sonuç aşağıdaki gibi olur

EnBuyukYas
15