SQL Not Null Kullanımı

SQL Not Null Kısıtlaması

Sql tabloları varsayılan olarak NULL değerini kabul edebilir.

Bunu engellemek için tablo oluşturulurken NOT NULL kısıtlamasını kullanmamız o sütunun NULL değerini kabul etmemesini sağlar. Bu durum o alanın her zaman  bir değer içermesini bekler. NULL geldiği zaman kayıt ekleyemezsiniz ve güncelleyemezsiniz.

CREATE TABLE ogrenciler(
   ID int NOT NULL,
   isim varchar(255) NOT NULL,
   soyisim varchar(255) NOT NULL,
   yas int
);

Eğer tabloyu daha önceden oluşturmuşsanız ve o alanı güncellemek istiyorsanız. ALTER TABLE kullanmalısınız.