SQL Order By Kullanımı

Sql order by komutu kullanımı select sorgusundan dönen sonuç tablosunun küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe (artan veya azalan) doğru sıralama işleminde kullanılır. Kayıtları artan düzende sıralamak için ASC, azalan düzende sıralamak içi DESC anahtar sözcükleri kullanılır. Order by Kullanım şekli aşağıda verilmiştir.

SELECT kolon1, kolon2, ...
FROM tablo_adi
ORDER BY kolon1, kolon2, ... ASC|DESC;
ogrenciId
ogrenciAdi
ogrenciNo
ogrenciSehir
1
Ali
154
Bolu
2
Veli
155
Ankara
3
İbrahim
156
Konya

Yukarıda ogrenci tablosu verilmiştir. Biz bu tabloda şehire göre sıralama yapmak istersek aşağıdaki sql sorgusunu kullanabiliriz.

SELECT * FROM ogrenci
ORDER BY ogrenciSehir DESC;

Yukarıdaki order by sorgusunun sonucu aşağıdaki gibidir. Eğer biz sorgumuzda ASC kullanmış olsaydık tablomuz tam ters olarak görünecekti.

ogrenciId
ogrenciAdi
ogrenciNo
ogrenciSehir
2
Veli
155
Ankara
1
Ali
154
Bolu
3
İbrahim
156
Konya

Ordey by sorgularında birden fazla kolonuda sıralayabiliriz. Burada ilk kolono sıralar ve çıkan sonuçları kendir aralarında tekrar sıralar. Aynı şekilde hem ASC hem de DESC kullanarak birden fazla kolon sıralayabilir. Aşağıda nasıl yapacağımız verilmiştir.

SELECT * FROM ogrenci
ORDER BY ogrenciSehir, ogrenciAdi DESC;
SELECT * FROM ogrenci
ORDER BY ogrenciSehir ASC, ogrenciAdi DESC;