SQL Primary Key (Birincil Anahtar)

SQL Primary Key

Sql de primary key yani birincil anahtar tabloda bulunan kayıtları birbirlerinden ayırmak için kullanılır. Her kaydın benzersiz olmasını sağlar.

Birincil anahtar ayırıcı bir alan olduğu için NULL geçilemez.

SQL Primary Key Oluşturma

Primary key oluşturmak için aşağıdaki örneği incelebilirsiniz.

CREATE TABLE Ogrenci(
   ID int NOT NULL,
   ISIM varchar(255) NOT NULL,
   SOYISIM varchar(255),
   YAS int,
   PRIMARY KEY (ID)
);

Yukarıdaki örnek de görüldüğü gibi ID alanı primary key olarak belirlenmiştir.

SQL Tabloya Primary Key Ekleme

Var olan bir tabloya sonradan primary key alanı eklemek için aşağıdaki kod kullanılır.

ALTER TABLE Ogrenci
ADD PRIMARY KEY (ID);

SQL Tablodan Primary Key Silme

Var olan bir tablodan primary key alanını silmek için aşağıdaki kod kullanılır.

ALTER TABLE Ogrenci
DROP PRIMARY KEY;