SQL Right Join Kullanımı

SQL de Right Join komutu iki tabloyu birleştirmek için kullanılır. Bu Join ifadesinde sağdaki tablonun tüm kayıtları sorguda getirilir. soldaki tablonun da Join şartıyla uyuşan kayıtlarını getirilir. Right Join komutunun daha  iyi anlaşılması için aşağıdaki görsel incelenebilir.

lifeacode_rightjoin

Right Join komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.Eğer herhangi bir where şartı ekleme istersek Join ifadesinde sonra onuda ekleyebiliriz.

SELECT alanadlari
FROM tablo1
RIGHT JOIN tablo2 ON tablo1.alan_adi = tablo2.alan_adi
WHERE sartlar;
  • Bazı veritabanlarında RIGHT JOIN ifadesi RIGHT OUTER JOIN olarak kullanılabilir.

Right Join komutunun kullanımını bir örnek üzerinden inceleyelim.

ogrenci tablosu

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciSinifId
10345
Ahmet
102
10346
Mehmet
105
10347
Ayşe
104

sinif tablosu

sinifID
sinifAdi
102
10/A
103
10/B

Hangi öğrencileri hangi sınıfta olduğunu veren bir sorgu yazmamız gerekirse aşağıdaki right join sql kodunu kullanabilir.

SELECT ogr.orenciAdi,snf.sinifAdi FROM ogrenci ogr
RIGHT JOIN sinif snf ON ogr.ogrenciSinifID = snf.sinifID

Yukarıdaki sorgunun çıktısı aşağıdaki gibidir.

ogrenciAdi
sinifAdi
Ahmet
10/A
Null
10/B

Yukarıda görüldüğü gibi öğrencilerin hangi sınıfta olduklarını right join sorgumuz ile elde etmiş olduk. Sınıf ID si 103 olan herhangi bir kayıt olmadığı için 10/B sınıfı sorgumuzda null olarak gösterildi.