SQL Select Distinct Kullanımı

Sql select distinct komutu kullanımı select sorgusundan dönen aynı kayıtları tek kayda indirmek için kullanılır. Bazen sorgudan birden fazla aynı kayıt dönebilir böyle durumlarda distinct kullanırız. Distinct kullanımı aşağıdaki gibidir. 

SELECT DISTINCT kolon1, kolon2, ...
FROM tablo_adi;

Eğer farklı kayıtların sayısını öğrenmek istersek aşağıdaki sql sorgusunu kullanabiliriz.

SELECT COUNT(DISTINCT ogrenciAdi) FROM ogrenci;

Yukarıdaki kod ogrenci tablosunda kaç adet farklı isimde ogrenci olduğunun bilgisini bize verir.