SQL Select Sorgusu Kullanımı

Sql select komutu sorgusunun kullanımı veritabanın da bunan değerleri seçmek, getirmek için kullanılır. Bu aşamada Sql select için where ve distnict ifadelerine kullanılabilinir. Döndürülen veriler sonuç kümesi denilen bir sonuç tablosunda bize gösterilir. Select sorgusunun syntax’ı aşağıda verilmiştir.

SELECT kolon1, kolon2, ...
FROM tablo_adi;

Sql Select Sorgusu Örneği

Aşağıdaki örnek bir tablo verilmiştir. Bu tablo üzerinde select ifadesi kullanımı gösterilecektir.

ogrenciId
ogrenciAdi
ogrenciSoyadi
ogrenciNo
1
Ali
Veli
10
2
Fatma
Bilir
20
3
Ayşe
Bilmez
30

Yukarıdaki tabloya sadece öğrencinin adı ve soyadı gelecek şekilde select sorgusu uygulanacaktır. Tablomuzun adı ogrenci dir.

SELECT ogrenciAdi, ogrenciSoyadi FROM ogrenci;

Yukarıdaki sql ifadesinin sonucu aşağıdaki gibidir.

ogrenciAdi
ogrenciSoyadi
Ali
Veli
Fatma
Bilir
Ayşe
Bilmez