SQL Select Where Kullanımı

SQL Select Where komutu kullanımı sorguda getirilen kayıtları filtrelemek için kullanılır. Where deyimi sadece belirli şartlara uyan kayıtları getirmek için kullanılır. Where deyimi aşağıdaki gibi kullanılır.

SELECT kolon1, kolon2, ...
FROM tablo_adi
WHERE sartlar;

Where deyimi yalnızca select sorgularında kullanılmaz aynı zaman update ve delete işlemlerinde de kullanılır.

Aşağıda ogrenci tablomuz verilmiştir. Bu tablo üzerinden örneklendirmeler yapılacaktır.

ogrenciId
ogrenciNo
ogrenciAdi
1
1546
Ali
2
1547
Veli
3
1548
Fatma
4
1549
Ayşe

Yukaridaki tablodan numarası 1547 olan öğrencinin select sorgusu ile aşağıdaki sql kodu ile getirilir.

SELECT * FROM ogrenci
WHERE ogrenciNo=1547;

Yukarıda görüldüğü gibi sql sorgusunda numarası 1547 olan öğrenci WHERE cümlesinde eşit operatörü ile belirtilmiştir. 

SQL Where Şartında Kullanılan Operatörler

Aşağıda WHERE şartında kullanılan operatörler verilmiştir.

Operatör
Açıklaması
=
Eşit
<>
Eşit Değil
>
Daha Büyük
<
Daha Küçük
>=
Büyük veya Eşit
<=
Küçük veya Eşit
BETWEEN
Arasında
LIKE
Arama İşlemi İçin
IN
İçerisinde