SQL Stored Procedure (Saklı Yordam)

SQL stored procedure veritabanında önemli bir yere sahiptir. Dilimizde saklı yordam olarak da geçmektedir. Stored procedure nedir ve nasıl kullanılır.

Stored procedure sql sorgularımızı kaydetmemiz için kullanılan bir yöntemdir. Böylece aynı sql  kodunu tekrar yazmaya gerek yoktur. Stored procedure deki sql sorgusu tekrar tekrar kullanılabilir. Ayrıca procedure dışarıdan parametre gönderebiliriz. Bu da sql sorgumuzun çıktısını parametrelere göre değiştire bilmemiz olanak sağlar.

Stored Procedure kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

CREATE PROCEDURE procedure_adi
AS
   SQL_SORGUSU
GO;

Procedure yukarıdaki gibi oluşturulur. Çalıştırmak için de exec komutu kullanılır.

EXEC procedure_adi;

Aşağıdaki örnekte öğrencilerin sınıflarına göre getirilmesi  için kullanılan bir procedure yazılmıştır.

CREATE PROCEDURE ogrenciSiniflari @SinifNo int
AS
SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenciSinif = @SinifNo
GO;

--RUN STORED PROCEDURE
EXEC ogrenciSiniflari SinifNo = 10;