SQL Syntax

Bir veritabanı en sık bir veya daha fazla tablo içerir. Her tablonun bir adı vardır. Tablolarda verilerin depolandığı (Satır) alanları vardır.

Bir veritabanında gerçekleştirmeniz gereken eylemleri SQL deyimler ile gerçekleştiririz.

Örneğin bir kisiler tablosundaki tüm kayıtlara ulaşmak için aşağıdaki SQLdeyimini kullanırız.
SELECT * FROM kisiler;
 • Sql cümlelerinin küçük büyük harf duyarlılığı yoktur.
 • Bazı veritabanı sistemlerinde sql sorgularının sonlarına noktalı virgül(;) koymak gerekmektedir.
 • Noktalı virgül, her SQL deyimini, sunucuya aynı çağrıda birden çok SQL deyiminin yürütülmesine izin veren veritabanı sistemlerinde ayırmanın standart yoludur.

En Önemli SQL Komutlarından Bazıları Aşağıdadır.

SELECT

 • Bir veritabanındaki verileri ulaşmak için kullanılır.

UPDATE

 • Veritabındaki veriyi güncellemek için kullanılır.

DELETE

 • Veritabanından veri silmek için kullanılır.

INSERT INTO

 • Veritabanına yeni veri eklemek için kullanılır.

CREATE DATABASE

 • Yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

ALTER DATABASE

 • Bir veritabanında değişiklik yapmak için kullanılır.

CREATE TABLE

 • Yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.

ALTER TABLE

 • Bir tabloda düzenleme yapmak için kullanılır.

DROP TABLE

 • Tabloyu silmek için kullanılır.

CREATE INDEX

 • Bir dizin oluşturur.

DROP INDEX

 • Dizini siler.