SQL Tablo İşlemleri (ALTER TABLE)

SQL ALTER TABLE

Sql de tabloya yeni sütün ekleme, var olan bir sütunu silme, ve sütun güncelleme işlemleri için ALTER TABLE kullanılır.

ALTER TABLE ifadesi, var olan bir tablo üzerinde çeşitli kısıtlamalar eklemek ve bırakmak için de kullanılır.

SQL Tabloya Yeni Sütun Ekleme

Tabloya yeni bir sütun eklemek için aşağıdaki sorgu çalıştırılır.

ALTER TABLE tablo_adi
ADD kolon_adi veri_tipi;

 SQL Tablodan Sütun Silme

Tabloda var olan bir sütunu silmek için aşağıdaki sql sorgusu çalıştırılır.

ALTER TABLE tablo_adi
DROP COLUMN kolon_adi;

 SQL Tabloda Sütun Güncelleme

Tabloda sütunda değişiklik yapmak için aşağıdaki sorgu çalıştırılır.

ALTER TABLE tablo_adi
ALTER COLUMN kolon_adi veri_tipi;

SQL ALTER TABLE Örnek

Bir ogrenci tablomuz olduğunu varsayalım;

ID
OgrenciAdi
OgrenciSoyadi
OgrenciNum
OgrenciSehir
1
İbrahim
YANIK
8547
KONYA
2
Nazım
BİRCAN
9613
İSTANBUL
3
Ahmet
ULU
7526
KARS

Yukarıdaki tabloya DogumGunu adında bir alan eklemek için aşağıdaki SQL deyimini çalıştırmamız yetecektir.

ALTER TABLE ogrenci
ADD DogunGunu date;

DogumGunu sütunun tutacağı veri tipini date olarak belirledik. Bu alan date tipinde veri tutacaktır. Bu sorguyu çalıştırdıkdan sonra tablomuzun görüntüsü aşağıdaki gibi oldu.

ID
OgrenciAdi
OgrenciSoyadi
OgrenciNum
OgrenciSehir
DogumGunu
1
İbrahim
YANIK
8547
KONYA
2
Nazım
BİRCAN
9613
İSTANBUL
3
Ahmet
ULU
7526
KARS

Veri tipini Değiştirme

Yukarıdaki ogrenci tablomuzun DogumGunu alanının veri tipini date formatında year formatına çevirelim. Bu yapmak için aşağıdaki sorguyu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

ALTER TABLE ogrenci
ALTER COLUMN DogunGunu year;

Yukarıdaki sorgu ile date tipini year olarak güncellemiş olduk.

Tablodan Sütun Silme

Yukarıda eklemiş olduğumuz DogumGunu alanını silmek için aşağıdaki SQL sorgusunu çalıştırmamız yeterlidir.

ALTER TABLE ogrenci
DROP COLUMN DogunGunu ;

Yukarıdaki sorguyu çalıştırdıktan sonra tablomuz aşağıdaki gibi olacaktır.

ID
OgrenciAdi
OgrenciSoyadi
OgrenciNum
OgrenciSehir
1
İbrahim
YANIK
8547
KONYA
2
Nazım
BİRCAN
9613
İSTANBUL
3
Ahmet
ULU
7526
KARS