SQL Tablo Oluşturma (CREATE TABLE)

SQL CREATE TABLE

SQL de veri tabanı tablosu oluşturmak için CREATE TABLE sql sorgusu kullanılır.

Syntax

Veri tabanı tablosunu oluşturmak için CREATE TABLE sql deyimini kullanırız. Tablo da olmasını istediğimiz alanları bu sorgunun içerisini veri tiplerini belirterek ekleriz.

CREATE TABLE tablo_adi (
  kolon1 veritipi,
  kolon2 veritipi,
  kolon3 veritipi,
  ....
);

Tablo oluştururken kolon isimleri birbirinden farklı olmalıdır.

Veri tipi sütünun tutacağı verileri türünü belirlemek için kullanılır. (ÖRN:integer,varchar,date v.b.)

SQL CREATE TABLE Örnek

Yeni bir tablo ogrenci tablosu oluşturalım ve bu tablonun alanlarını belirtelim.

CREATE TABLE Ogrenci(
  OgrenciId    int,
  OgrenciNumarasi int,
  OgrenciAdi   varchar(255),
  OgrenciSoyadi  varchar(255),
  OgrenciMatNotu int ,
  PRIMARY KEY(OgrenciId)
);

Yukarıda bir Ogrenci tablosu oluşturmuş olduk. Toplam 5 alan ekledik. OgrenciId alanını integer olarak belirledik ve OgrenciId Primary key yaptık yani OgrenciId benzersiz olmuş oldu. OgrenciId si aynı olan kayıt olmaması için bunu yaptık.