SQL Update Komutu Kullanımı

Sql Update komutu kullanımı tablodaki verileri güncellemek için kullanılır. Sql de güncelle işlemini yapmak için aşağıdaki sql update terimi kullanılır.

UPDATE tablo_adi
SET kolon1 = deger1, kolon2 = deger2, ...
WHERE sartlar;

Tablodaki veriler güncellenirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü where şartından gelecek satırların hepsi güncellenir. Burada istemediğimiz satırlarda olabilir. 

Aşağıda örnek bir tablo verilerek ilgili kayıtlar üzerinde güncelleme işlemi yapılacaktır.

ogrenciID
ogrenciAdi
ogrenciYasi
OgrenciSehir
60
Ahmet
13
İstanbul
61
Ayşe
15
Ankara
62
Fatma
15
Konya

Yukarıda 60 numaralı ID si olan kaydın yaşı yanlış girilmiştir. Bu kaydı düzeltmek için aşağıdaki Update kodu aşağıda verilmiştir.

UPDATE ogrenci
SET ogrenciYasi= 14
WHERE ogrenciID = 60;

Yukarıdaki kodun uyguladıkdan sonra ogrenci tablosununda 60 numaralı kaydın yaşı 14 olarak güncellenmiş oldu.

Burada birden fazla kaydı güncellemek isteseydik yaşı 15 olanları güncelleyebilirdik. Bunun içinde aşağıdaki sql kodunu kullanırdık.

UPDATE ogrenci
SET ogrenciSehir='Adana'
WHERE ogrenciYasi=15;