SQL Veritabanı Oluşturma (Create Database)

SQL CREATE DATABASE

SQL ile yeni bir veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE sql deyimini kullanırız.

Syntax

Yeni veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE deyimini aşağıdaki gibi kullanırız.

CREATE DATABASE veritabaniadi;

 Veritabanı isimleri her zaman benzersiz olur ve aynı isimde birden fazla veritabanı bulunamaz.

Örnek

denemeDB isminde bir veri tabanı oluşturmak için aşağıda bulunan SQL deyimini çalıştırmamız yeterli olacaktır.
CREATE DATABASE denemeDB;

Veri tabanı oluşturmak için yönetici ayrıcalığına sahip olmanız gerekmektedir.