SQL Yorum(Comment) Satırı Ekleme

Sql de yorum satırı sql ifadesinin ne amaçla kullanıldığını açıklamak için not almaya ve ya sql ifadesinin yürütülmesini durdurmak için kullanılır. Sql de yorum satırının kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Sql de tek bir satırı yorum satırı yapmak için aşağıdaki yöntem kullanılır.

--Örnek Yorum Satırı
SELECT * FROM ogrenci;

Sql de çok satırı yorum satırı yapmak için aşağıdaki yöntem kullanılır. Bu yöntemi sorgu içerisinde bazı alanları by-pass etmek içinde kullanabiliriz.

/*Çok Satırda
Yorum Satırı Kullanımı*/
SELECT * FROM ogrenci;