Neden SWIFT Programlama

Aslında swift programlama dilini cazip kılan birçok özellik sayabiliriz ama bu sebeplerin aslında birçoğu  swift dilinin zamandan sağladığı tasarruf.

Swift dili paralel programlama mantığına göre çalıştığı için çok büyük projelerde bile projeyi basitleştirerek hız kazandırır.

Swift dili bulut bilişimde ve süper bilgisayarlarda kullanılmak için de tasarlanmış bir dildir. Bu sayede çok büyük projelerin ortaya çıkması için zemin hazırlar.

Söz diziminin sadeliği, arayüz basitliği, daha az hata vermesi ve en önemlisi playgrouns özelliği ile öğrenilmesi en cazip dilerden birisidir.

Ayrıca swift dili Objective-C ile birlikte çalışır ve İOS, İOS X gibi birçok sistemle uyumludur. Objective-C ile birlikte çalışabilmesi Apple’ın temelini koruması için oldukça önemlidir.