SWIFT Dili Nerelerde Kullanılır?

C’nin üzerine yazılmış olan swift programlama dili; nesne yönelimli, İOS,Mac OS X gibi sistemlerin geliştirilmesi için kullanılan gelişmiş bir dildir. Objective-C dilinin birçok olumsuz ve can sıkıcı özelliklerini ortadan kaldıran swift Objective-C ve PYTHON dilleri temel alınarak geliştirilmiştir.

Swift bir paralel programlama dilidir. Bir problemin çözümünde diğer dillerden farklı olarak problemi birden fazla parçaya bölerek eşzamanlı olarak farklı işlemler kullanarak çözümler.Bu özelliği ile zamandan oldukça tasarruf sağlar.

Swift temel olarak Objective-C’yi baz alsa da Objective-C’ye göre %75 daha hızlı bir dildir. Bu hız gerek uygulama oluşturmada gerek derlemede kendini fazlasıyla belli eder.Ayrıca Swift Objective-C diline göre daha basit bir söz dizimine sahiptir. Bunun avantajı ise yeni başlayacaklar için kolay öğrenilebilir ve karışık olmamasıdır.

Ayrıca Objective-C gibi sistemlerde sorun çıkaran Hafıza/Bellek sorunu da swift programlama dilinde tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Swift dilinin bir yeniliği ise Playgrounds. Her seferinde programın kodlarını değiştirmek yerine playgrounds üzerinde yazılan kodu değiştirerek verilen tepkileri anlık olarak görebiliriz.Böylece zamandan oldukça tasarruf sağlamış oluruz.