SWİFT Sabitler ve Değişkenler

Swift programlama dilinde sabitlere değer verilir ve o değer değiştirilemez. Değişkenlerin değerleri ise diğer dillerde olduğu gibi istenildiği zaman değiştirilebilir.

Sabitler ve değişkenler kullanılmadan önce kesinlikle tanımlanmalıdır. Sabit tanımlamak için “let” değişken tanımlamak için “var” anahtar kelimesi kullanılır.

Let sayi1=5

Var sayi2=10

Yukarıda iki değişken tanımlanmıştır. Şimdi de tek satırda birden fazla değişken tanımlayalım:

Let a=1, b=2, c=3

Var sayi1=5, sayi2=10, sayi3=15

Swift dilinde değişken tanımlamak yukarıdaki gibidir. Satır sonlarında herhangi bir işaret kullanmaya gerek yoktur.